ŠPORET SA RAVNOM PLOČOM ILI KONVENCIONALNI ŠPORET

Često nedoumica domaćica je koji tip šporeta odabrati, odnosno da li izabrati klasičan električni šporet ii šporet sa staklokeramičkom pločom, poznatijom kao šporet sa ravnom pločom.

U nastavku pokušaćemo da odgvorimo na neke uobičajne nedoumice.

Kao prvo izbor šporeta morate da uskladite sa posuđem koje već imate u svojoj kuhinji, da ne biste ulazili u dodatni trošak sa kupovinom novog posuđa nakon zamene šporeta. Emajlirano posuđe nikako ne sme da se koristi na staklokeramičkim pločama. Može se dogoditi da se ovo posuđe zalepi za staklokeramičku ploču. Često se ne zna na kojoj temperaturi je rađeno emajliranje  posuđa pa se samim time ne zna ni kada će doći do ovog problema.

Drugi problem je veličina posuđa. Posuđe mora biti istog prečnika kao grejno telo u ravnoj ploći jer tada nabolja iskorišćenost toplotne energije grejnog tela u ravnoj ploći. Estetski problem koji može nastati upotrebom posuđa manjeg prečnika od grejne površine ploče. Ako koriste manju šerpicu ili džezvu za kafu i na najvećoj grejnoj površini doćiće do isijavanja toplote i stvoriće se lako primetan krug na površini ringle ili do promene boje ringle. Na deklaraciji Vašeg posuđa ili na njegovom dnu mora stajati da je namenjeno za opotrebu na staklokeramici, u suprotnom može doći do oštećenja staklokeramičke ploče i izazvati dodatne probleme.

Posebna briga kod staklo keramike je njeno održavanje. Pogrešno održavanje šporeta sa staklokeramičkom pločom može da dovede do pucanja ploče. Najveća briga se mora posvetiti da šećer i tečnosti koje ga u sebi sadrže u velikoj količini ne dospeju i ne ostanu na ploči. Ukoliko se na ploči uključi ringla na kojoj je ostao šećer i potom se stavi posuda, posle nekog vremena, dolazi do kristalizacije i često trajnih posledica tj. da se se odvoji deo stakla i da dođe do oštećenja ploče.

Drugi sličaj kada dolazi do pucanja ploče je  kod upotrebe posuđa koje ne naleže dobro na ringlu, tj. posuđa koje nema ravno dno. U tački u kojoj se posuda naslanja na ringlu dolazi do isijavanja i grejna energija se usmerava u tu jednu tačku što može da dovede do pucanja ploče.

Manja briga kod pucanja je pucanja usled udarca. Ploče su, uglavnom, prilično otporne na udarce. Ploča svakako neće pući od slučajnog, udaraca džezvom, ali to ne znači da neće pući kod pada ili udarca posuđa veće težine ili posuđa sa oštrim ivicama. Jak udarac u jednu tačku ili kada je površina tog udarca mala dovešće do značajnog oštećenja ploče. U slučaju udarca najslabija tačka svakog šporeta sa ravnom pločom su krajevi ploče. Kada dođe do udarca sa visine u ivicu ploče, može se desiti da dođe do širenja pukotine na ostatak ploče u vidu paukove mreže.

Ni jedno od ovih oštećenja nikada ne podležu garanciji ni jednog proizvođača.

Kada se uzme u obzir da je cena nove ploče jednaka polovini cene celog novog šporeta pre upotrebe šporeta saravnom pločom opzbiljno treba posvetiti izvesno vreme detaljnom proučavanju uputstvo za upotrebu.

Pored ovih mana, ravna ploča ima i značajnu prednost, a to je ušteda električne nergije, i to do 25% energije, dok veće grejne površine donose uštedu od 10% u odnosu na konvencionalne šporete sa običnim ringlama. Grejna tela u ploči imaju period paljenja i gašenja. Kod klasičnih šporeta sa ringlama, one bez prekida rade radi na podeoku koji je korisnik odabrao na potenciometru, tj. prekidaču ringle.